MSSF.CZ - monitorovací systém strukturálních fondů

Programové období 2014 – 2020

Aktuality

Dohoda o partnerství (období 2014 – 2020)

(PDF) - Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020 je dokument vypracovaný clenským státem za úcasti partneru v souladu s prístupem založeným na víceúrovnové správe, který stanoví strategii clenského státu, priority a opatrení pro úcinné a efektivní využívání fondu Spolecného strategického rámce (SSR) za úcelem dosahování cílu strategie Evropa 2020 ...

Přečíst celý text v novém okně »

Příloha kapitoly 2.3: Hodnocení naplňování předběžných podmínek

(PDF) - Finální stanovisko vyhodnocení naplňování předběžných podmínek v návaznosti na schvalování programů není dotčeno vyhodnocením uvedeným na úrovni Dohody o partnerství ...

Přečíst celý text v novém okně »

Programové období 2007 – 2013

Administrace projektů
monit7+, msc2007, mitis, dwh-mis

Aktuality

Operační programy 2007 – 2013

V období 2007 – 2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti: Cíl Konvergence, Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Cíl Evropská územní spolupráce ...

Přečíst celý text v novém okně »

Měsíční monitorovací zpráva

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 (dále MMZ) představuje hlavní výstup finančního monitoringu průběhu realizace operačních programů ČR v programovém období 2007–2013 ...

Přečíst celý text v novém okně »